Bahasa Arab - Percakapan

Posted by Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT on Sunday, June 8, 2014


Kajian Online WA Hamba اللَّهِ SWT

Narasumber : Ustdzh Yani.   
Tanggal : Sabtu, 07 Juni 2014         
Materi : Bahasa Arab - Percakapan 
Notulen : Elvi
                            
Bissmillah

Diantara keistimewaan bahasa arab yaitu bahasa arab adalah bahasa AlQuran. Allah berfirman:

ُﻩﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ ﺎَّﻧِﺇﺎًﻧﺍَﺀْﺮُﻗﺎًّﻴِﺑَﺮَﻋْﻢُﻜَّﻠَﻌَّﻟَﻥﻮُﻠِﻘْﻌَﺗ

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kalian
memahaminya"

Ayo belajar bahasa arab!                                     
Khiwar : Percakapan

Contoh
mari kita simak percakapan ini
خالد : السلام عليكم
خليل : وعليكم السلام
خالد : اسمي خالد, ما اسمك؟
خليل: اسمي خليل
خالد: كيف حالك؟
خليل : بخير، والحمد لله. و كيف انت؟
خالد : بخير،والحمد لله

Khalid : ismii khalid, maa ismuka?
Khaliil : ismi khaliil
Khalid : kaifa haluka ?
Khaliil :  bikhairin, wal hamdulillah, wa kaifa anta?
Khalid : bikhairin walhamdulillah.      
                   
 اسم  ism : nama.                                                        
ismi: namaku.                                                       
Anta : kamu.                                                                                                            
Haal : keadaan حالك = keadaan kamukhair : baik
Ka : kamu (kata kepemilikan = kamu)

خولة : السلاعليكم
خديجة  : وعليكم السلام
خولة : اسمي خولة، ما اسمك؟
خديجة : اسمي خديجة.
خولة : كيف حالك؟
خديجة : بخير، والحمد لله
و كيف حالك؟
خولة : بخير، والحمد لله

Khaulah ; ismii khaulah, maa ismuki?
Khadijah : ismii khadijah.
Khaulah ; kaifa haaluki
Khadijah : bikhairin walhamdulillah
Wa kaifa anti
Khaulah : bikhairin walhamdulillah.

 ﺎَﻣ = Apa

Pada posting ini saya bahas tentang

kata tanya "ﺎَﻣ" (apa) dan "َﺃ" atau
"ْﻞَﻫ" (apakah).

Sebelum masuk ke contoh kalimat,
perhatikan kata-kata berikut:

ﺍَﺬَﻫ = Ini (kata tunjuk dekat untuk laki-laki)

ِﻩِﺬَﻫ = Ini (kata tunjuk dekat untuk perempuan)

َﺫَﻚِﻟ = Itu (kata tunjuk jauh untuk laki-laki)

َﻚْـﻠِﺗ = Itu (kata tunjuk jauh untuk perempuan)

Kata tambahan:
ْﻢَﻌَﻧ = Iya
= Tidak

Catatan: Yang dimaksud laki-laki diatas bukan hanya berlaku pada
manusia, tapi juga kata benda yang mempunyai gender laki-laki, begitu
juga berlaku untuk perempuanHaadzihi itu Isim Isyaroh

A haadzihi pd huruf "a" disitu sbg kalimat tanya yg artinya "apakah".. 

KATA TANYA

• Man , artinya “siapa ?”

Contoh : Man anta?
( siapakah dia ? )

• Ma, artinya “apa ?”
Contoh : A : Ma hadzaa ? (apakah ini?)
B : Hadza khatamun (ini
sebuah cincin)

• Mata, artinya “kapan?”
Contoh : A : Mata tarji’u ? (kapan dia kembali?)
B : Ba’da ghurubi asy –syamsi (setelah terbenamnya matahari)

• Kam, artinya “berapa ?”

Contoh : A : Kam kitaban-indaka ?
( berapa banyak kitabmu ?)
B : ‘indi kitabani (bukuku ada 2)

• Aina, artinya “dimana?”

Contoh : A : Aina huwa ? (dimana dia ?)
B : Huwa fi al-ghurfah (dia ada dikamar)

• Kaifa, artinya “bagaimana”
Contoh : A : Kaifa haluk?
(bagaimana kabarmu?)
B : Ana bikhair (saya baik2 saja)

• limadza, artinya “kenapa”

Contoh : A : Limadza ta’akh kharta ?
(kenapa anda terlambat ?)
B : Lianna asy-syari’a
muzdahimun. (karena jalanan macet)


Thanks for reading & sharing Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT

Previous
« Prev Post

Ketik Materi yang anda cari !!