Home » , » Bahasa Arab - Hiwaar Oleh Ust. Sudirman

Bahasa Arab - Hiwaar Oleh Ust. Sudirman

Posted by Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT on Friday, July 18, 2014

Kajian Online WA Hamba الله SWT (HA 04 Ummi)

Hari / Tanggal :Jum'at, 18 Juli 2014
Narasumber : Ust Sudirman 
Tema : Bahasa Arab
Notulen : Bunda Nunie


Bismillah... Assalamu'alykum warohmatullah wabarokaatuh...kaifa haalukunna fii haadzas shobaah ayyuhal ummahaat ?

Al hiwaar 1 : 
 • Nailah : kam (berapa)  wajbah (makanan ) ta'kuliina (kamu makan)  fiil yaum (dalam sehari) ?
 • Khodiijah : aakulu (saya makan) tsalaatsa wajabaat (tiga kali makan); Al fathuur (makan pagi), wal godaa' (Dan makan siang), wal 'asyaa' (Dan makan malam)
 • Nailah : haadza (ini) katsiir (banyak) jiddan (banget), Ana aakulu wajbah waahidah (sekali makan)
 • Khodiijah : haadza (ini) qoliil (sedikit)  jiddan   
 • Nailah : maadza (apa) ta'kuliina fiil godaa' ? 
 • Khodiijah : aakulul lahm (saya makan daging), wad dajaaj (Dan ayam), war ruz (Dan nasi), wal khubz (Dan roti). Wa maadza ta'kuliina anti ?
 • Nailah : aakulus samak (saya makan ikan), was salathoh (Dan salad), wal faakihah (Dan buah-buahan)
 • Khodiijah : maa (berapa) waznuki (beratmu) ? 
 • Nailah : sittuuna (60) kiilan (kilo), wa maa waznuki anti ?
 • Khodiijah : miah (100) kiil (kilo)
 • Nailah : anti samiinah (gemuk) jiddan
 • Khodiijah : wa anti nahiifah (kurus) jiddan 
Tanbiih (catatan) :
1. Nomer urut 1-10  dlm Bhs Arab 
 • Waahid (1)
 • Itsnaan/itsnain (2)
 • Tsalaatsah (3)
 • Arba'ah (4)
 • Khomsah (5)
 • Sittah (6) 
 • Sab'ah (7)
 • Tsamaaniyah (8)
 • Tis'ah (9)
 • 'asyaroh (10)
2. Kam (berapa) Dan maa (asli kata ini artinya apa tapi terkadang diartikan  berapa). Contoh kam umruk ? (berapa umurmu), Dan maal khotob ? (ada apa), atau maa roqmu baitik ? (berapa nomer rumahmu)

3. Al mufrodaat Al jadiidah (kosakata yang baru)
 • Al Wajbah (makanan/hidangan)
 • Al fathuur (makan pagi)
 • Al godaa'. (makan siang)
 • Al 'asyaa' (dinner) 
 • Al lahm (daging)
 • Ad dajaaj (ayam)
 • Ar ruz (nasi)
 • Al khubz (roti)
 • As samak (ikan)
 • As salathoh (salad)
 • Al faakihah (buah2an)
 • Al wazn (berat timbangan)
 • As samiin/ah (gemuk)
 • an nahiif/ah (kurus)

PRAKTEK HIWAAR
T: Kam wajbah ta'kuliina fiil yaum yaa Bu nunie ?
J : Aakulu tsalaatsa wajabaat ya ust .. 
Al fathuur, wal godaa' , wal 'asyaa'...


Wassalam ..

Thanks for reading & sharing Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT

Previous
« Prev Post

Ketik Materi yang anda cari !!