Pengertian & Hukum Ilmu Tajwid

Posted by Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT on Friday, August 15, 2014

Kajian Online Hamba اللَّهِ SWT (HA 07 Ummi)


Hari / tanggal : Rabu, 13 Agustus 2014.
Narasumber : Ustadzah Qurrotal Ain
Materi : Pengertian & Hukum Ilmu Tajwid
Editor : Ana Trienta

Pengertian 

🔸 Tajwid Arti bahasa : 
Memperindah sesuatu 

🔸 Arti istilah : 
Ilmu tentang kaidah (makhraj & sifatnya) serta cara-cara membaca Al-   Quran dengan baik dan benar 

🔺 Tujuan : Memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta   memelihara lisan (mulut) dari kesalahan membaca 

Hukum 

Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardlu kifayah, sedang membaca Al-Quran dengan baik (sesuai dengan ilmu tajwid) itu hukumnya Fardlu ‘Ain

Dalil wajib mempraktekkan tajwid dalam setiap pembacaan Al-Qur’an : 
"Dan bacalah AlQuran itu dengan perlahan/tartil (bertajwid)" 
[Q.S. Al Muzzammil (73): 4].   

"Dan Kami (Allah) telah bacakan (Al Quran itu) kepada (Muhammad) secara tartil (bertajwid)" [Q.S. Al Furqaan (25): 32].

Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid

 Menghindari kesalahan dalam membaca alqur an
Maka kesalahan itu terbagi 2:

1. Kesalahan yang terjadi ketika membaca lafazh dalam Alqur an. Baik merubah arti atau tidak. Disebut lahnul jaliyyu (لحن الجليّ)
Contoh :
    رَبُّ العَالَمِيْن >> رَبُّ الاَلَمِين

Tuhan seluruh alam >> tuhan seluruh penyakit

Melakukan kesalahan seperti ini dengan sengaja hukumnya HARAM

2. Kesalahan yang terjadi ktika membaca lafazh dengan kesalahan namun tidak sampai merubah arti. Seperti tidak membaca ghunnah, kurang panjang dalam membaca mad wajib muttashil. Melakukan kesalahan ini hkmnya MAKRUH

Tingkatan membaca Al qur an
 1. At Tahqiiq, bacaan qur'an sangat lambat dan bertajwid
 2. At Tadwir , bacaan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat
 3. Al Hadr, bacaan yang dlakukan dengan tingkatan paling cepat. Namun tetap mempraktikkan tajwidnya. 
Cara Membaca Isti'adzah dan Basmallah

1. Isti'adzah:

Cara membaca :
- Dibaca pelan ketika tilawah dengan pelan.
- Dibaca pelan ketika sendirian meskipun tilawah bersuara.
- Dibaca keras bila tilawah keras dan orang lain mendengarkan.
- Ketika bergantian bisa dibaca oleh pertama saja, bisa juga masing-masing membaca.


2. Basmallah 

Cara membaca :
- Dibaca ketika memulai tilawah dari awal surat kecuali At-Taubah
- Ketika tilawah dimulai dari tengah surat, Basmallah boleh dibaca boleh tidak.


Hukum Isti'adzah dan Basmallah

Hukum istiadah sebelum memulai tilawah adalah sunnah
Dalilnya surh an nahl : 98

"apabila kamu hendak membaca quran maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk".


Sedangakn basmallah sangat dianjurkan (mustahabbah), baik di awal surat atau pertengahan surat. Baik dilakukan dengan suara pelan atau suara keras. Sebagian ulama qira'at memberinya hukum wajib sina'i yaitu kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi ketika lupa baca bismillah di awal bacaan. Bacalah ketika ingat. Sammillah.. Baca bismillah

Cara Menyambungkan Isti'adzah dan Basmallah
 1. Membaca isti'adah basmallah dan awal surat secara terpisah. (qath'ul jamii')
 2. Membaca istiadzah dan basmallah dan surat secara tersambung.
 3. Membaca istiadzah secara terpisah dengn basmalah dan surat
 4. Menyambung istiadzah dan basmallah smntara surat dibaca secara terpisah
Keutamaan Membaca Isti'adzah

Imam Ibnu Qayyim menjelaskan beberapa hal mengapa Allah menganjurkan kepada setiap pembaca Al Quran selalu beristi'adzah.
 1. Al Quran obat penyakit hati. (QS. Yunus : 10) maka ketika beristi'adzah Al Quran sebagai asy syifa' bagi orang-orang yang di dalam hatinya dipengaruhi syaitan.
 2. Setan diciptakan dari api dapat membakar apa saja. Sedangkan Al Quran adalah sesuatu yang mendatangkan hidayah
 3. Sesungguhnya malaikat itu selalu mendekati pembaca Al Quran. Seprti yang pernah terjadi pada Usaid bin Hudhair. Ketika membaca Al Quran ia melihat semacam awan yang di dalamnya trdapat lampu-lampu yang mendekatinya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah beliau menyatakan bahwa itu malaikat.
 4. Allah menjelaskan bahwa setan dan bala tentaranya berusaha gigih memalingkan manusia dan mengingat Allah. (QS. Al Isra : 17)
 5. Dengan isti'adzah In Syaa Allah menghindarkan kehadiran syetan, sebaliknya kehadiran Allah

"Sesungguhnya Allah lebih bersemangat mendengarkan seorang laki-laki yang bagus bacaan Al Quran nya melebihi semangat seorang yang cinta nyanyian ketika mendengar nyanyian" (HR. Ibn Majah)

Untuk materi sekian dulu sampai sini. In shaa Allah pertemuan selanjutnya kita bahas makhraj dan tajwid yaa.

TANYA JAWAB

Tanya :
Mau tanya, kalo pas baca surat At taubah tapi tidak dari awal surat kadang lupa baca basmalah dulu. Gimana ustadzah?
Jawab :
Baca saja ketika ingat umm. Sesuai sabda Rasulullah s.a.w. 
"Karena setiap perkara yang mempunyai nilai yang tidak dimulai dengan basmallah maka akan terputuslah (barakahnya)"


Tanya :
Ustadzah, maksudnya bunda Sri, kalo surat at taubah kan ga pake basmalah bacanya, nah kalo mulai tilawahnya misal di tengah surah at taubah kadang suka baca basmalah, padahal kan ga boleh, kira-kira begitu ya bun?
Jawab :
Baca basmallah pada surat taubah yang tidak boleh pada ayat 1 saja. Ayat 2 sampai akhir surah boleh umm.


TAMBAHAN PERTANYAAN HA 15 UMMI
JUM'AT 15 AGUSTUS 2014
NOTULEN : FARABELLA

1. Ustadzah saya mau nanya, kalau membaca sadaqallahul adzim (tulisannya bener ga ya?) memang tidak dicontohkan rasulullah saw ya? saya masih belum paham
Jawab
Memang tidak ada hadits spesifik yang menyatakan bahwa Rasulullah selesai membaca qur an menutup dengan bacaan sadaqallahul 'azhiim

2. Ustadzah apa beda qura Qur'an usmani dengan yang biasa?
Jawab
Beda di harakatnya bunda. Misal pada bismillah

"Laa" pada qur'an indonesia 2 harakat
"La" pada mushaf utsmani 1 harakat

Dan masih banyak lagi yang lainnya.

3. Ya ustazah soalnya kalau belajar tahsin harus pake alquran usmani
Jawab
Ya bunda.. Benar.

4. Kalau begitu kita harus pakai Al Qur'an yang utsmani untuk tilawah berarti yaa Ustadzah?
Jadi Sebaiknya kita baca sadaqallahul adzim atau tidak?
Jawab
Tidak harus bunda.. Untuk belajar tahsin dianjurkan memakai qur an utsmani bun
Untuk baca sadaqallahul azhim ini artinya baik. "Maha Benar Allah dan Maha Agung" jadi ucapan ini suatu kebiasaan yang positif. Memang sebagian menganggap ini perkara bid 'ah. Karena Rasulullah tidak mengajarkan. Tapi coba bunda fara buka qur an terjemahnya.. Coba post kemari terjemahan al ahzab ayat 22

Surah 33, Verse 22:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, merekaberkata: "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita". Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.
Ya. Bunda
Coba disimak.. Mereka berkata : "inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul Nya". Dan Allah sendiri yang mengatakan Dan benar lah ALLAH dan Rasulnya.. Jadi memang Rasulullah tidak pernah menganjurkan atau ada riwayat Rasulullah berbuat begitu. Ucapan itu dilontarkan sebagai bentuk rasa hormat kita dan cinta kita.. Jadi, itu hanya sebuah kebiasaan saja. Bukan doa khusus. Bunda

6. Kalo sedang udzur boleh ga ustadzah? Boleh baca mksdnya ustadzah

Jawab :
Untuk haidh boleh baca atau tidak saya punya artikel bagus. Semoga postingan berikut bisa membantu tapi semua dikembalikan ke pribadi masing-masing.


Posting dari bunda hani, DT.

MEMBACA QURAN SAAT HAID
Copas By Ust Felixsiaw

 1. lelaki dan wanita, sama dicipta sempurna | mereka dicipta sebaik-baik penciptaan oleh Sang Pencipta
 2. Adapun perbedaan diantara mereka bukan berarti pilih kasih | ia dimaksudkan melengkapi satu sama lain hingga utuh
 3. Bagi Muslimah, ia dapatkan kehormatan dari Allah dengan miliki rahim | yang membentuk hubungan kerabat, silaturahim
 4. Karena itulah wanita selalu didatangi tamu bulanan | bukan sebagai hukuman namun sebagai tanda kesuburan
 5. Maka haid harusnya tidak dianggap jadi beban | itu hanya bentuk ibadah kepada Allah dengan cara yang lain
 6. Saat haid shalat yang ditinggal karena Allah adalah pahala | larangan-larangan yang ditaati karena Allah berbuah surga
 7. Jangan dikira tak dapat lakukan shalat saat haid sebagai pengurang kebaikan | bila itu diperbuat karena Allah itu sebenar kebaikan
 8. Lagipula, tidak semua ibadah terlarang dilakukan saat haid | masih banyak sekali ibadah yang tetap bisa dibuat saat haid
 9. Membaca Al-Qur'an, dzikrullah, membaca buku Islam, berdoa, ikut kajian Islam dan sebagainya, takkan pernah habis kebaikan bagimu :)
 10. Membaca Al-Qur'an? bukankah tidak boleh dalam keadaan tak suci? | begitulah pemahaman umum, mari kaji dalil kebolehannya
 11. Satu waktu Rasulullah dan Aisyah sedang ingin melaksanakan umrah | namun Aisyah dapatkan haid pada masa itu
 12. "Lalu berhajilah, lakukan apa yang dilakukan oleh orang yg berhaji kecuali thawaf dan shalat” (HR Bukhari Muslim)
 13. Bila membaca Al-Qur'an adalahl termasuk amalan utama bagi yang berhaji | maka ini menunjukkan bolehnya wanita haid membaca Al-Qur'an
 14. Ibnu Taimiyah dalam Majmu Al-Fatawa juga menyetujui pendapat demikian | bahwa Muslimah boleh membaca Al-Qur'an saat haid
 15. “kaum muslim bersepakat bolehnya membaca Al-Quran untuk orang yang hadats kecil, lebih utama hendaknya dia berwudhu" (Imam Nawawi)

KALAU HAID BOLEH PEGANG QURAN GAK?
Mushaf AL Quran itu jadiid..baru..
Di zaman Rasul tidak ada mushaf jadi hukum-hukum mengenai mushaf adalah hasil ijtihad fukaha. Dalil yang biasa dipakai tentang tidak bolehnya memegang Quran adalah Al Waqiah ayat 76 sd 79
"Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali  yang disucikan"

Yang disucikan disini adalah Malaikat, Al Quran yang dibicarakan adalah yang di Lauful Mahfudz. Kalau dilihat di kitab-kitab tafsir, penjelasannya  sama. Ulama Quran berpendapat bahwa ini tidak membahas mushaf.. Jadi  tidak apa-apa memegang Quran ketika haid
Penjelasan rincinya ada di link ini 
Semoga bisa menambah wawasan..

7. Umi jikalau kita membaca Al qur'an dengan buru buru / karena keterpaksaan itu, apakah kita juga akan mendapatkan pahala?

Jawab :
setiap kebaikan yang dilakukan meskipun sebesar atom akan dibalas nanda. Masalah dapat atau tidak. Wallahu a'lam. Tapi dikatakan di atas (red. materi) Membaca dengan tajwid hukum nya fardu 'ain. Dan di surah al muzammil : bacalah qur an dengan tartil, tenang dan pelan. Agar rahmat dan berkah kita dapatkan optimal.


Baiklah kita tutup kelas kita hari ini. Dengan lafadz hamdallah dan doa kafaratul majlis.
Astaghfirullah lii wa lakunna

Wassalaamu'alaykum.wr.wb.

Thanks for reading & sharing Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT

Previous
« Prev Post

Ketik Materi yang anda cari !!