Home » » Bahasa Arab : Fi'il Mudhori

Bahasa Arab : Fi'il Mudhori

Posted by Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT on Tuesday, September 2, 2014

GRUP : 107 NANDA
TGL : 30 AGUSTUS 2014
NARA SUMBER : USTADZAH FATIN
TEMA : BAHASA ARAB

MATERI
Apa itu fi'il mudhori'?
Pembagian kata kerja dilihat dari zamannya:

Fi'il mudhori': kata kerja untk zaman sekarang/ akan datang
Tashrif untuk fi'il mudhori' (tashrif lughowi):
Asal kata: yaf'alu
Yaf'alu (dia lk 1bkerja)
Yaf'alaani (dia lk 2 bkerja)
Yaf'aluuna (mrka lk bkerja)
Taf'alu (dia pr 1 bkerja)
Taf'alaani (dia pr 2 bkerja)
Yaf'alna (mreka pr bkerja)
Taf'alu (engkau lk 1 bkerja)
Taf'alaani (engkau lk 2 bkerja)
Taf'aluuna (kalian bkerja)
Taf'aliina (engkau pr 1 bkerja)
Taf'alaani (engkau pr 2 bkerja)
Taf'alna (kalian bkerja)
Af'alu (aku bkerja)
Naf'alu (kita bkerja)
Berikut kotak kata kerja untuk fi'il mudhori'..!!!
1. Ya'kulu: makan
2. Yadrusu: belajar
3. Yaskunu: bertinggal
4. Yajlisu: duduk
5. Yasyrobu: minum
6. Yusholli: shalat
7. Yaktubu: menulis
8. Yathbakhu: memasak
9. Yukallimu: berbicara
10. Yadhaku: tertawa
11. Yaqro'u: membaca
12. Yat'abu: capek
13. Yusaa'idu: membantu
14. Yanaamu: tidur
15. Yaquumu: berdiri
16. Yuhaawilu: mencoba
17. Yadhrobu: memukul
18. Yaskutu: diam
19. Yarkabu: naik
20. Yanzilu: turun
21. Yarsilu: mengirim
22. Yamkutsu: tinggal
23. Yathlubu: meminta
24. Yas'alu: bertanya
25. Yasykuru: bersyukur
26. Yu'allimu: mengajar
27. Yafhamu: paham
28. Ya'lamu: mengetahui
29. Ya'muru: menyuruh
30. Yuriidu: ingin
31. Yumaarisu: berlatih
32. Yukallifu: membebani
Contohnya:
1. Saya sedang tidur anaamu
2. Kita sdang makan na'kulu
3. Kamu pr 1 sdang memasak tathbakhiina
Berikut cntoh mentashrifnya
Asal kata: yaf'alu
Yaf'alu (dia lk 1bkerja)
Yaf'alaani (dia lk 2 bkerja)
Yaf'aluuna (mrka lk bkerja)
Taf'alu (dia pr 1 bkerja)
Taf'alaani (dia pr 2 bkerja)
Yaf'alna (mreka pr bkerja)
Taf'alu (engkau lk 1 bkerja)
Taf'alaani (engkau lk 2 bkerja)
Taf'aluuna (kalian bkerja)
Taf'aliina (engkau pr 1 bkerja)
Taf'alaani (engkau pr 2 bkerja)
Taf'alna (kalian bkerja)

Af'alu (aku bkerja)
Naf'alu (kita bkerja)
@@ MEMBER MENCOBA BELAJAR @@
Yanaamu
Yanaamu (dia lk tidur)
Yanaamaani (dia lk 2 tidur)
Yanaamuuna (mrk lk tidur)
Tanaamu (dia pr tidur)
Tanaamaani (dia 2 pr tidur)
Yanaamna (mkr pr tidur)
Tanaamu (engkau lk tidur)
Tanaamaani (engkau lk 2 tidur)
Tanaamuuna (kalian tidur)
Tanaamiina (engkau pr 1 tidur)
Tanaamaani (engkau pr 2 tidur)
Tanaamna (kalian tidur)
Anaamu (sy tidur)
Nanaamu (kita tidur)
Yukallifu
Yukallifu
Yukallifaani
Yukallifuuna
Tukallifu
Tukallifaani
Yukallifna
Tukallifu
Tukallifaani
Tukallifuuna
Tukallifina
Tukallifaani
Tukallifna
Ukallifu
Nukallifu
Bismillah. .
Umy 
Bagamana skrg 
Asal kata Ya'Muru

Ya'muru (dia lk 1bkerja)
Ya'muraani (dia lk 2 bkerja)
Ya'muruuna (mrka lk bkerja)
Ta'muru (dia pr 1 bkerja)
Ta'muraani (dia pr 2 bkerja)
Ya'murna (mreka pr bkerja)
Ta'muru (engkau lk 1 bkerja)
Ta'muraani (engkau lk 2 bkerja)
Ta'muruuna (kalian bkerja)
Ta'muriina (engkau pr 1 bkerja)
Ta'muraani (engkau pr 2 bkerja)
Ta'murna (kalian bkerja)
A'muru (aku bkerja)
Na'muru (kita bkerja)
Sdh sya Revisi Umi, bener gak? Hehehe
Yuriidu
Yuriidu
Yuriidaani
Yuriiduuna
Turiidu
Turiidaani
Yuriidna
Turiidu
Turiidaani
Turiiduuna
Turiidina
Turiidaani
Turiidna
Uriidu
Nuriidu
Asal kata :Yaqro'u
Yaqro'u
Yaqro'aani
Yaqro'uuna
Taqro'u
Taqro'aani
Yaqro'na
Taqro'u
Taqro'aani
Taqro'uuna
Taqro'ina
Taqro'aani
Taqro'na
Aqro'u
Naqro'u

Hayya nakhtatim hadza at ta'lim bi qiro'ati al hamdalah wa du'a' kafaratil majlis
Marilah kita tutup kajian ini dgn hamdalah dan doa kafarotil majlis

Mohon maaf atas sgala khilaf, smga bermanfaat 😅 Wassalamu'alaikum warahmah wabarakatuh

Thanks for reading & sharing Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT

Previous
« Prev Post

Ketik Materi yang anda cari !!