Home » , » Bahasa Arab (Kata tunjuk jauh)

Bahasa Arab (Kata tunjuk jauh)

Posted by Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT on Tuesday, September 30, 2014

Kajian Online Hamba Allah
Ummi 14
Selasa, 30 september  2014
Materi : bahasa arab (kata tunjuk jauh)
Ustdzah: Rima R

Ad darsur-raabi' (pelajaran ke-empat)
Tilka(تلك ) artinya itu (kata tunjuk jauh untk muannats/pr)
Al amtsaal :
Maa tilka (apa itu) ?
Tilka sayyaarotun (itu mobil)
Maa tilka (apa itu) ?
Tilka daroojatun (itu sepeda)
Maa tilka (apa itu) ?
Tilka saa'atun (itu jam)
Man tilka (siapa itu)? A hiya (apakah dia) thobiibatun (seorang dokter)?
Laa, hiya muhandisatun (bukan, dia seorang insinyur)
A hiya muwadzhdzhofatun (apakah dia seorang pegawai)?
Na'am, hiya muwadzhdzhofatun (iya, dia seorang pegawai)
Man qod qoroa, fal yaqul. Qoro'tu..

LATIHAN SOAL:
Thoyyib.. kita praktekkan yaa..
Yang jawab pertanyaan, ajukan pertanyaan balik.. sehingga bisa dijawab sama yang lain..
Maa tilka?
Tilka sayyaarotun
Man tilka?  A hiya muwadzhdzofatun?
Naam hiya muwadzhdzofatun
wa maa tilka? Atilka sayyarotun?
Laa,tilka sajjarotun
Wa maa tilka?
Tilka daroojatun

Ilaa hunaa (sampai sini),  fahimtunna (kalian sdh paham)?
Haadzal yaum (hari ini), naktafii bihaadzal qodr (kita cukupkan sampai disini)..
Demikian rekapan kajian dengan tema bahasa arab...
Kita sudahi pelajaran kita hari ini.
Mari kita ucapkan bersama Hamdalah,istigfar 3x dan do'a kafaratul Majelis...
Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadualla illaha illa anta astagfiruka wa atuubu ilaik
Wassalamu alaikum wr wb


Thanks for reading & sharing Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT

Previous
« Prev Post

Ketik Materi yang anda cari !!