Home » , , » MAD (Tanda Baca Panjang)

MAD (Tanda Baca Panjang)

Posted by Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT on Sunday, September 14, 2014

GRUP : 115NANDA
Kajian Online WA Hamba  اللَّهِ  SWT
TGL : 10 SEPTEMBER 2014
NARASUMBER : USTADZAH QURROTA A'YUN
TEMA : TAHSIN
MATERI

Assalaamu'alaykum

Kita mulai dengan membaca basmallah

Baik kali ini kita akan membahas materi mengenai tanda panjang (Mad).
Ketika kita membaca Al Quran, yang menjadi kesalahan umum dalam membaca Al Quran :
1. Memanjangkan huruf yang seharusnya tidak dipanjangkan.
2. Memendekkan huruf yang seharusnya di panjangkan.
3. Tidak konsisten dengan tanda panjang.
4. Memanjangkan huruf ketika meraba huruf bacaan selanjutnya.

Jika bertemu dengan Mad, maka bacaan harus dipanjangkan sesuai dengan kadarnya. Jenis Mad adalah :
- Mad Thabi'i (asli)
- Mad Far'i (cabang)

Mad Thabi'i (asli) : dibaca dengan kadar panjang 2 harakat. Berikut ciri-ciri Mad Thabi'i adalah :
a. ketika tanda fat-hah bertemu alif
b.ketika tanda kasrah bertemu huruf ya mati
c. ketika tanda dhommah bertemu huruf wawu mati قُرَّةُ العَيْنِ:
Contoh : نُوْحِيْهَا
Mad Far'i (cabang) : bertemu nya tanda Mad (alif,  ya, wawu) dengan hamzah, tanda sukun, atau tanda tasydid. Kadar panjang bacaan antara 2-6 harakat

Mad Far'i 
Tanda Mad ( alif, ya, wawu) bertemu dengan Hamzah
1. Mad Wajib Muttasil:
Bertemu hamzah dalam satu kata, dibaca dengan kadar panjang 4-5 harakat, tapi jika diberhentikan dibaca 6 harakat.
2. Mad Jaiz Munfasil:
Bertemu hamzah di kata yg berbeda.  Dapat dibaca 2/4/5 harakat, tapi harus konsisten selama tilawah
3. Mad Shilah Thawilah:
Huruf Ha dhammir yg sebelumnya huruf hidup bertemu hamzah. Dapat dibaca 2/ 4/ 5 harakat, tapi harus konsisten selama tilawah.
4.Mad Badal :
Huruf hamzah bertemu dengan tanda Mad, dibaca dua harakat
2 ketukan : satu ketuk dua lepas
4 ketukan : tiga ketukan empat lepas
5 ketukan : empat ketukan lima lepas
6 ketukan : lima ketukan enam lepas
Cara menghitung ketukan harakat
- mad wajib muttashil 4 harakat
- mad jaiz munfashil dgan 5 harakat
- mad shilah thawilah dgan 4 harakat
- mad shilah thawilah dgan 4 harakat
- mad badal

Tanya Jawab

Tanya : Ustad...mad badal apa sama dengan mas thobi'i ?
Jawab : Beda ukh. Badal = menggantikan. Yaitu mad pengganti huruf hamzah di awal kata. Seharusnya  أأْمَنَ menjadi aamana. Hamzah disatukan, harakat menjadi 2 harakat panjangnya

Tanya : Tapi panjangnya sama ya ustadzah dg mad thabii ?
Jawab :  Iya ukh

Tanya : Mad far'i masih ad lg ya ustadzah ?
Jawab : Ada nanda 2 bagian lagi


Kita tutup kajian harii ini dengan lafazh hamdallah dan doa kafaratul majlis.
Astaghfirullah lii wa lakunna wassalaamu'alaykum

Thanks for reading & sharing Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT

Previous
« Prev Post

Ketik Materi yang anda cari !!