Home » , » BAHASA ARAB - KATA PETUNJUK (ISMUL ISYAAROH)

BAHASA ARAB - KATA PETUNJUK (ISMUL ISYAAROH)

Posted by Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT on Friday, October 24, 2014

KAJIAN ONLINE HAMBA ALLAH SWT

GRUP : 107/108 NANDA
TANGGAL : 23-10-2014
NARA SUMBER : USTDZAH MEILY
TEMA : BAHASA ARAB

@@ MATERI @@

Materi hari ini tentang

Ismul Isyaaroh ( Kata Petunjuk )
Coba sekarang ada yg bisa menyebutkan kata2 benda yg ada di rumahnya atau dikelas atau dikantornya...

Misal
1.Buku: kitaabun
2.pena : qolamun
3.Meja : maktabun
4.penggaris : Mistorotun
5.kursi : kursiyyun
6.sepatu : Hizaaun
7.Almari : khizaanatun
8.Penghapus : thollaasatun
9.mobil :sayyaarotun

itu cobtoh2 kata benda yaa


Haadza : ini(lk)
Dzaalika : Itu(lk)
ini U kata mudzakkar


Kalau u muannatsnya
Haadzihi : ini(pr)
Tilka : itu(lk)

Nah ada perbedaan antara kata petunjuk
hadza dn hadzihi
Dzaalika dn tilka

Misal :
1.Buku : kitaabun (hadza/dzaalika kitaabun)

2.Pena : qolamun (haadz/dzaalika qolamun)

3.Meja : maktabun (hadza/dzaalika maktabun )

4. kursi : kursiyyun (haadza/dzaalika kursiyyun )

5.sepatu :Hizaaun (hadzihi/tilka Hizaaun )

6.Almari : khizaanatun (haadzihi/tilka Khidzaanatun

7.Penghapus :
thollaasatun ( Haadzihi/tilka Thollaasatun )

8.mobil : sayyaarotun ( Haadihi / tilka sayyarotun )

CATATAN :
~~ U kata benda mudzakar ini/itu menggunakan kata petunjuk haadza/dzaalika
U muannats menggunakan kata petunjuk hadzihi/tilka

Yg ada tun tunnya itu kata benda muannats(pr)namanya
Yg g da tun2nya itu kata benda mudzakkar ~~


@@ SOAL HAFALAN @@

kata-kata berikut ini :

1.Tilmiidzun : Murid Lk
2.Tilmiidzatun : Murid Pr
3.Ustaadzun : pak guru
4.Ustaadzatun : Bu Guru
5.Mudarrisun : pak guru
6.Mudarrisatun : bu guru
7.Aa'milun : Buruh laki2
8.aa'milatun : Buruh perempuan
9.thobiibun : dokter laki2
10.thobiibatun : dokter perempuan
11.Mumarridhun : Perawat
12.Mumarridhotun : perawat perempuan
13.Taajirun : saudagar lk
14.taajirotun : saudagar perempuan
15.Muqhonnin : Penyanyi laki2
16.Mughonniyatun : penyanyi perempuan
17.Mudhohhikun : pelawak lk2
18.Mudhohhikatun : pelawak pr
19.Rooqishun ; penari laki2
20.Rooqishotun : Penari Perempuan
21.Fallahun : Petani lk
22.Fallaahatun : petani pr
23.Thoyyaarun : Pilot
24.Thoyyaarotun : Pilot pr
25.Mudhyifun : tamu lk
26.Mudhyifatun : tamu Pr
27.shodiiqun : teman lk
28.shodiiqotun : teman pr
29.sayyidun : tuan
30.sayyidatun : nyonya
31.Mudiirun: direktur lk
32.Mudiirotun : Direktur Pr

 Coba sebutkan macam2 fiil....

NANDA:
Fiil madhi
Fiil mudhari'
Fiil amar
Fiil Nahi

USTAZAH:
Ada yang tahu contoh2nya!

NANDA:
Fiil mdhi
1. Jaa a
2. Jalasa
3. Kataba

 Fiil mudharik
1. Yajlisu
2. Yaktubu
3. Yaqrau

Fiil amar
1. Iqra
2. Uktub
3. Iftah

USTAZAH:
Thaib,
Materi kita hari ini
Ismul Isyaaroh (Kata Petunjuk)

Sebelum kita bahas ttg ismul isyaroh
Silahkn baca kata benda berikut ini

Buku (kitaabun)
Pena. (qolamun)
Meja (maktabun)
penggaris (Mistorotun)
kursi (kursiyyun)
sepatu (Hizaaun)
Almari. (khizaanatun)
Penghapus (thollaasatun)
mobil (sayyaarotun)

NANDA:
Baik Ummi.

USTAZAH:
Thoyyib uda yaa dibaca..sekarang perhatikan kata2nya 1 persatu

Ada yg menggunakan ta' marbuthoh ada yg g..betul?????

NANDA:
Iya, betul Ummi

USTAZAH:
Nah sekarang tulis ulang kata2 benda yg g ada ta marbutho nya

NANDA:
Kitaabun
qolamun
maktabun
kursiyyun

USTAZAH:
Nah ini contoh yaa dr sekian byk kata benda...yg g ada tun nya atau yg g ada ta marbutho nya

Kitaabun
qolamun
maktabun
kursiyyun

Ini namanya kata benda u mudzakkar/lk2

Nah..u kata petunjuk khusus kata benda mudzakkar menggunakan kata
Haadza (ini)
Dzaalika (itu)

Contoh:
Haadza kitaabun(ini buku)
Dzaalika kursiyyun(itu kursi)

NANDA:
🏡baitun
🔪sikinun
🚪babun

USTAZAH:
Thaib,
Coba sekarang ..lengkapi kalimat diatas dg menggunakan kata petunjuk hadza dn dzaalika

NANDA:
Hadza baitun
Zalika Baitun

Hadza sikinun
Zalika sikinun

Hadza babun
Zalika babun

USTAZAH:
Catatan penting
baitun(rumah) dn bintun(ank pr)ini tdk menggunakan ta marbuthoh yaa

NANDA:
Kalau utk kata Hizaaun itu gmn ummi??

Pr'a "hizaatun"??

USTAZAH:
U hizaaun..nanti diakhir..he he

Baik..u kalimat mudzakar dg menggunakan ismul isyaroh "hadza/dzaalika"
Fahimtunna?????

NANDA:
Fahimna

USTAZAH:
Lanjut ke kata berikutnya..ayo tulis kata benda yg ada ta marbuthohnya

NANDA:
Mistaratun (penggaris)
Khizanatun(lemari)
Thallaasatun(pengghapus)
Sayyaratun (mobil)

USTAZAH:
Mistaratun
Khizanatun
Thallaasatun
Sayyaratun

Nah ini kata2 benda yg ada ta marbutho nya namanya muannats(pr)

U kata benda ini menggunakan kata petunjuk
Haadzihi dn tilka

Coba tlng lengkapi kata benda dg ismul isyaarohnya

NANDA:
Mistaratun(penggaris)
Haadzihi Mistaratun
Tilka mistaratun

Khizanatun(lemari)
Haadzihi khizanatun
Tilka khizanatun

Thallaasatun(pengghapus)
Haadzihi thallaasatun
Tilla thallaasatun
Sayyaratun(mobil)
Haadzihi sayyaratun
Tilka sayyaratun

USTAZAH:
بيت
بنت
Baitun = rumah
Bintun = anak perempiuan

Perhatikan tulisan di atas!
Baitun dn bintun meskipun tun tp dia bukan ta marbutho(ta tertutup)tp dia menggunakan ta ta'nits(ta terbuka)
Cirinya...tengok huruf sebelum ta..klau dia sukun maka ta nya otomatis trbuka tdk ta' tertutup

U itulah baitun adalah kata benda mudzakar bukan muaannats...
Sedangkan bintun meskipun dia bukan ta marbuto tp dia kata benda muannats krn bintun artinya anak perempuan..makan dia menggunakan hadzihi/tilka

شجرة
Syajarotun = pohon

Perhatikan tulisan kata benda yg ada ta marbutohnya cirinya sebelum huruf ta hurufnya hidup tdk sukun
Tengok syajarotun
Sebelum tun huruf ro nya hidup..
Jd bisa kan bedakan antara ta marbuto dn ta ta'nits
 بيت
شجرة
Selanjutnya ada yg bs menjelaskan ttg hizaaun

خذاء
Nah ini pake haadzihi atau hadza?

Misal
Bukukitaabunhadza/dzaalika kitaabun
Pena qolamunhaadza/dzaalika qolamun
Meja maktabunhadza/dzaalika maktabun kursiyyunhaadza/dzaalika kursiyyun
sepatu Hizaaunhadzihi/tilka Hizaaun
Almari khizaanatunhaadzihi/tilka Khidzaanatun
Penghapus thollaasatunHaadzihi/tilka Thollaasatun
mobil sayyaarotunHaadihi/tilka sayyarotun

U kata benda mudzakar ini/itu menggunakan kata petunjuk haadza/dzaalika
U muannats menggunakan kata petunjuk hadzihi/tilka

NANDA:
Yg ada tun tunnya itu kata benda muannats(pr)namanya
Yg g da tun2nya itu kata benda mudzakkar

USTAZAH
Coba dibaca lagi kosa kata.hrsnya ada pertanyaan krn ada yg beda..ayo dimana bedanya???

NANDA:
Hizaaun pake haadizihi krn dia sepasang..

USTAZAH:
Biar g bingung fahami aja dl krn dia sepasang maka dia menggunakan hadzihi/tilka..

Thanks for reading & sharing Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT

Previous
« Prev Post

Ketik Materi yang anda cari !!