Home » , » Belajar Bahasa Arab - Addarsul Awwal

Belajar Bahasa Arab - Addarsul Awwal

Posted by Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT on Saturday, December 13, 2014

Kajian Online Hamba الله
Jumat, 12 Desember 2014
Narasumber: Ustadzah
Tema: Belajar bahasa arab - Addarsul awwal
Grup Nanda: 101 dan 102
Notulen :  Andyria
Admin#101 : Tari
Admin#102 : Dewi
Editor : Ira Wahyudiyanti

Assalamu'alaikum para pemburu ilmu ...
Madina book 1,
Addarsul Awwal
Isim Isyarah (Kata Tunjuk) / اِسْم إِشَارَة
اِسْم إِشَارَة

ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk)
Untuk lebih memahami penggunaan Mudzakkar dan Muannats, serta Mufrad, Mutsanna dan Jamak dalam pengelompokan Isim, kita akan mempelajari tentang Isim Isyarah atau Kata Tunjuk dan Isim Maushul atau Kata Sambung.
Pertama, Isim Isyarah. Pada dasarnya, ada dua macam Kata Tunjuk:
1) Isim Isyarah atau Kata Tunjuk untuk yang dekat: هَذَا (=ini).
Contoh dalam kalimat: هَذَا كِتَابٌ (= ini sebuah buku)
2) Isim Isyarah atau Kata Tunjuk untuk yang jauh: ذَلِكَ (=itu).
Contoh dalam kalimat: ذَلِكَ كِتَابٌ (= itu sebuah buku)
Bila Isim Isyarah itu menunjuk kepada Isim Muannats maka:
1) هَذَا menjadi: هَذِهِ (=ini).
Contoh: هَذِهِ مَجَلَّةٌ (= ini sebuah majalah)
2) ذَلِكَ menjadi: تِلْكَ (=itu). Contoh: تِلْكَ مَجَلَّةٌ (= itu sebuah majalah)
Adapun bila Isim yang ditunjuk itu adalah Mutsanna (Dual), maka:
1) هَذَا menjadi هَذَانِ. Contoh: هَذَانِ كِتَابَانِ (= ini dua buah buku)
2) هَذِهِ menjadi هَتَانِ. Contoh: هَتَانِ مَجَلَّتَانِ (= ini dua buah majalah)
3) ذَلِكَ menjadi ذَانِكَ. Contoh: ذَانِكَ كِتَابَانِ (= itu dua buah buku)
4) تِلْكَ menjadi تَانِكَ. Contoh: تَانِكَ مَجَلَّتَانِ (= itu dua buah majalah)
Sedangkan bila Isim yang ditunjuk itu adalah Jamak (lebih dari dua), maka baik Mudzakkar maupun Muannats, semuanya menggunakan: هَؤُلاَءِ (= ini) untuk menunjuk yang dekat;
dan أُولَئِكَ (= itu) untuk menunjuk yang jauh. Contoh:
هَؤُلاَءِ كُتُبٌأُلَئِكَ كُتُبٌ(= ini adalah buku-buku)(= itu adalah buku-buku)هَؤُلاَءِ مَجَلاَّتٌأُلَئِكَ مَجَلاَتٌ(= ini adalah majalah-majalah)(= itu adalah majalah-majalah)
*************
B. Isim Isyaroh untuk menunjuk Isim Mutsanna [bermakna dua]
1. Untuk menunjukkan benda yang dekat
Apabila benda yang ditunjuk adalah mudzakkar, maka :
---> Yang digunakan adalah Haadzaani (هذان) = Ini [bermakna dua untuk mudzakkar].
Contoh : Haadzaani Kitaabaani (هذان كتابان) = Ini 2 buah buku.
Dan apabila yang ditunjuk adalah untuk muannats, maka :
---> Isim Isyaroh yang digunakan adalah Haataani (هاتان) = Ini [bermakna dua untuk muannats].
Contoh : Haataani Majallataani (هاتان مجلّتان) = Ini 2 buah Majalah.
2. Untuk menunjukkan benda yang jauh
Jika benda yang ditunjuk adalah benda mudzakkar, maka :
---> Menggunakan Dzaanika (ذانك) = Itu [bermakna dua untuk mudzakkar].
Contoh : Dzaanika Kitaabaani (ذانك كتابان) = Itu 2 buah buku.
Dan jika benda yang ditunjuk itu muannats, maka :
---> Yang digunakan adalah Taanika (تانك) = Itu [bermakna dua untuk muannatas].
Contoh : Taanika Majallataani (تانك مجلّتان) = Itu 2 buah Majalah.
*************
C. Isim Isyaroh untuk menunjuk Isim Jamak [bermakna banyak]
Untuk menunjuk Isim Jamak yang Berakal
Jika Isim Jamak yang berakal [baik mudzakkar atau muannats] itu letaknya dekat, maka :
---> Menggunakan Haulaai (هؤلاء) = Ini [bermakna jamak untuk Isim yang berakal lil qariib].
Contoh : Haulaai Ath-Thullaabu (هؤلاء الطلّاب) = Mereka ini para murid laki-laki.
Dan jika Isim Jamak yang berakal itu [baik mudzakkar atau muannats] letaknya jauh, maka :
---> Yang digunakan adalah Uulaaika (أولئِك) = Itu [bermakna jamak untuk Isim yang berakal lil ba'id].
Contoh : Uulaaika Ath-Thullaabu (أولئِك الطلّاب) = Mereka itu para murid laki-laki.
2. Untuk menunjuk Isim Jama' yang Tidak Berakal
Jika Isim Jamak tersebut adalah dekat, maka :
---> Menggunakan Haadzhihi (هذه).
Contoh : Haadzhihi Kutubun (هذه كتب) = Ini Buku-Buku.
Dan jika Isim Jamak tersebut adalah jauh, maka :
---> Yang digunakan adalah Tilka (تلك).
Contoh : Tilka Kutubun (تلك كتب) = Itu Buku-Buku.
*************
Kosakata:
BUKU = KITAABUN (كتاب)
KELAS = FASHLUN (فصل)
PINTU = BAABUN (باب)
MOBIL =SAYYAARATUN (سيارة)
SEKOLAH = MADRASATUN (مدرسة)
KAMAR = HUJRATUN (حجرة)
*********
>>Latihan Pertama TERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA ARAB
INI BUKU
ITU KAMAR
INI PINTU
ITU SEKOLAH
INI KELAS
ITU PINTU
INI SEKOLAH
ITU MOBIL
ITU BUKU
INI MOBIL
*********
Jawaban:
Hadza kitabun
Tilka hujratun
Hadza baabun
Tilka madhrasatun
Hadza faslun
Dzalika baabun
Hadzihi madhrasatun
Tilka sayaaratun
Dzalika kitaabun
Hadzihi sayaaratun
*********
>>Latihan Kedua
Terjemahkan ke dalam bhs arab ...
1. apa ini? ini buku
2. siapa ini? ini guru laki2
3. apa itu? itu mobil
4. siapa itu? itu pelajar
5. apa ini? ini pintu
*********
guru laki2 mudarrisun مدرس،
guru perempuan مدرسة،
pelajar laki2 thaalibun طالب،
guru perempuan طالبة
*********
Jawaban:
1.Maa hadza? Hadza kitabun
2.man hadza? Hadza mudarrisun
3.Maa tilka? Tilka sayaratun
4. Man dzalika? Dzalika taalibun
5. Maa hadza? Hadza baabun
***********
Gambar Latihan Ketiga
(Terlampir)
Jawaban dari Member
Addarsul awwal.
1.Maa hadza? Hadza miftahun. Apa ini? Ini kunci
2. Maa hadza? Hadza kitabun. Apa ini? Ini buku
3. Maa hadza? Hadza baabun. Apa ini? Ini pintu.
4. Maa hadza? Hadza baitun. Apa ini? Ini rumah.
5. Maa hadza? Hadza kursiyyun. Apa ini? Ini kursi.
1. Ahadza masjidun? Na'am. Apakah ini mesjid? Ya.
2. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun.apakah ini kunci? Tidak,ini pulpen
3.  Ahadza qamiisun? Na'am.apakah ini kemeja?ya.
4. Ahadza najmun? Na'am. Apakah ini bintang? Ya.
Hadza maktabun/ini meja. Hadza masjidun/ ini mesjid. Hadza qalamun/ini pulpen. Hadza sariirun/ ini tempat tidur. Maa hadza? Apa ini?. Hadza kursiyyun/ ini kursi. Ahadza baitun?apakah ini rumah?. La,hadza masjidun/ tidak,ini mesjid. Maa hadza? Hadza miftahun/ apa ini? Ini kunci.
1. Maa hadza? Hadza qalamun. Apa ini? Ini pulpen.
2. Hadza kalbun/ini anjing.
3. Man hadza? Hadza tabiibun/siapa ini? Ini dokter.
4. Hadza jamalun/ini unta.
5. Ahadza kalbun? La,hadza kittun/ apakah ini anjing? Tidak,ini kucing.
6. Ahadza diikun?na'am/apakah ini ayam? Ya.
7. Ahadza hishonun?la, hadza himarun/apakah ini keledai? Tidak,ini kuda.
8. Hadza mindiilun/ini saputangan.
9. Ahadza waladun? Na'am/ apakah ini seorang anak?ya.
10. Man hadza? Hadza rajulun/siapa ini? Ini seorang laki2.
*******
Koreksi Bunda Eva::::
yg no 7 kebalik,  hishanun kuda,  himarun keledai
apakah ini kuda? tidak ini keledai. itu kan yg benar ya

Alhamdulillaah kajian kita berjalan dg baik dan lancar penuh berkah, in syaa Allooh
Baiklah kita tutup dengan istighfar masing-masing sebanyak-banyaknya dan do'a kafaratul majelis:
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وآتوب إليك
Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu allaailaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika
“Maha Suci Engkau ya Allah, dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq disembah melainkan diri-Mu, aku memohon pengampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu.”
Wassalamu'alaikum.

*******************
Email Kursus.arab.online@gmail.com
Passwordnya : arabonline

By:BundaEvaNovita

Thanks for reading & sharing Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT

Previous
« Prev Post

0 komentar:

Post a Comment

Ketik Materi yang anda cari !!