Home » , » ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk)

ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk)

Posted by Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT on Friday, December 19, 2014

Kamis, 18 Desember 2014

Kajian Online Hamba Allah
Grup : Nanda 101 dan 102
Narasumber : Ustadzah Eva
Materi : Bahasa Arab
Admin 101: Tari
Admin 102: Dewi
Editor : Ira Wahyudiyanti

Assalamualaikum nanda para pemburu ilmu,  sudah siapkah utk kajian hari ini ... silakan admin kalo mau woro2 dulu. 5 menit lg insya allah kita mulai
Kita refresh dulu materi minggu lalu,  meneruskan aja ya dengan latihan2 biar lebih faham
Isim Isyarah (Kata Tunjuk) / اِسْم إِشَارَة

اِسْم إِشَارَة

ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk)

Untuk lebih memahami penggunaan Mudzakkar dan Muannats, serta Mufrad, Mutsanna dan Jamak dalam pengelompokan Isim, kita akan mempelajari tentang Isim Isyarah atau Kata Tunjuk dan Isim Maushul atau Kata Sambung.

Pertama, Isim Isyarah. Pada dasarnya, ada dua macam Kata Tunjuk:

1) Isim Isyarah atau Kata Tunjuk untuk yang dekat: هَذَا (=ini).
Contoh dalam kalimat: هَذَا كِتَابٌ (= ini sebuah buku)
2) Isim Isyarah atau Kata Tunjuk untuk yang jauh: ذَلِكَ (=itu).
Contoh dalam kalimat: ذَلِكَ كِتَابٌ (= itu sebuah buku)

Bila Isim Isyarah itu menunjuk kepada Isim Muannats maka:

1) هَذَا menjadi: هَذِهِ (=ini). Contoh: هَذِهِ مَجَلَّةٌ (= ini sebuah majalah)

2) ذَلِكَ menjadi: تِلْكَ (=itu). Contoh: تِلْكَ مَجَلَّةٌ (= itu sebuah majalah)

Adapun bila Isim yang ditunjuk itu adalah Mutsanna (Dual), maka:

1) هَذَا menjadi هَذَانِ. Contoh: هَذَانِ كِتَابَانِ (= ini dua buah buku)

2) هَذِهِ menjadi هَتَانِ. Contoh: هَتَانِ مَجَلَّتَانِ (= ini dua buah majalah)

3) ذَلِكَ menjadi ذَانِكَ. Contoh: ذَانِكَ كِتَابَانِ (= itu dua buah buku)

4) تِلْكَ menjadi تَانِكَ. Contoh: تَانِكَ مَجَلَّتَانِ (= itu dua buah majalah)

Sedangkan bila Isim yang ditunjuk itu adalah Jamak (lebih dari dua), maka baik Mudzakkar maupun Muannats, semuanya menggunakan: هَؤُلاَءِ (= ini) untuk menunjuk yang dekat; dan أُولَئِكَ (= itu) untuk menunjuk yang jauh. Contoh:

هَؤُلاَءِ كُتُبٌأُلَئِكَ كُتُبٌ(= ini adalah buku-buku)(= itu adalah buku-buku)هَؤُلاَءِ مَجَلاَّتٌأُلَئِكَ مَجَلاَتٌ(= ini adalah majalah-majalah)(= itu adalah majalah-majalah)
Iya mari kita mulai dengan basmalah ... mari luruskan niat bahwa niat kita menuntut ilmu ini hanya utk Allah
Kamis,  18 Desember 2014
Ini mufradat jadidah kita minggu ini,  mufradat adalah vocabularies
kursi    = kursiyyun (كرسي)
meja    = maktabun (مكتب)
papan tulis = sabbuuratun (سبورة)
kota       = madiinatun (مدينة)
guru lk2      = mudarrisun (مدرس), perempuan = mudarrisatun (مدرسة)
pedagang lk2     = taajirun (تاجر), perempuan = taajiratun (تاجرة)
murid prmpuan    = thaalibatun (طالبة), lk2 = thaalibun ( طالب)
istri               = zaujatun (زوجة), suami = zaujun ( زوج)

LATIHAN MA ...
TERJEMAHKAN DALAM BAHASA INDONESIA
1. MAA HADZA? HADZA MAKTABUN
2. MAA TILKA? TILKA SABBUURATUN
3. MAN HAADZIHI? TILKA ZAUJATUN
4. MAN DZALIKA? DZALIKA TAAJIRUN
5. MAN HADZA? HADZA THAALIBUN
Jawab:
1. Apa ini? Ini meja
2. Apa itu? Itu papan tulis
3. Siapa ini? Itu istri
4. Siapa itu? Itu pedagang laki-laki
5. Siapa ini? Ini murid laki-laki

TERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA ARAB
1. APA INI? INI KURSI
2. APA ITU? ITU KOTA JAKARTA
3. SIAPA INI? INI MURID LAKI2
4. SIAPA ITU? ITU GURU PEREMPUAN
5, SIAPA INI? INI PEDAGANG PEREMPUAN
Jawab:
١ ماهٓذا؟هٓذاكرسيٌ
٢ ماتلك؟ تللك مدينةجاكرت
٣ من هٰذا؟هٓذاطالب
٤ من تلك ؟ تلك مدرسة
٥ من هٰذه؟ هٰذه تاجرة

-----------------

Rabu, 19 November 2014

Narasumber : Ustadzah Fathul Hikmah

Rekapan Grup Nanda 121-122 (Reski/Risti/Ayi)

Tema: Bahasa Arab

Editor :Rini Ismayanti


Bismillah. Alhamdulillah wa syukru lillah alaa ni'amillah laa haula walaa quwwata illa billah.
Pada pembahasan kali ini, kita tidak langsung masuk pada bab fiil, tapi kita coba untuk kaji penggunaan yang biasa digunakan dalam bahasa arab, seperti dibawah ini

ماَ: APA
ماَ: (apa)
هَلْ: (apakah)

Sebelum masuk ke contoh kalimat perhatikan kata-kata berikut:
هَذَا:  ini  kata tunjuk dekat untuk laki
هَذِهِ: ini  kata tunjuk dekat untuk perempuan
ذَلِكَ: itu  kata tunjuk jauh untuk laki
تِلْكَ: itu  kata tunjuk jauh untuk perempuan

Kata tambahan :
نَعَمْ : ya
لاَ : tidak

Catatan :
Yang dimaksud laki-laki diatas bukan hanya berlaku manusia, tapi juga kata benda yang mempunyai gender laki-laki begitu juga berlaku untuk perempuan

Contoh
ماَ هَذَا ؟ هَذَا كِتاَبٌ

ماَ هَذِهِ؟ هَذِهِ سَبُّوْرَةٌ

ماَ ذَلِكَ؟ ذَلِكَ مَكْتَبٌ

ماَ تِلْكَ؟ تِلْكَ كُرْسِيٌ

ماَ هَذَا ؟ هَذَا كِتَابٌ

هَلْ هَذَا كِتَابٌ ؟ نَعَمْ، هَذَا كِتَابٌ

هَلْ هَذَا قَلَمٌ ؟ لاَ، هَذَا كِتَابٌ

Lanjut ke hal itu pertanyaan yang artinya apakah,  contohnya apakah ini meja,  hal hadza maktabun? ya ini meja,  naam hadza maktabun. kalo jawabannya tidak,  tapi itu kursi,  maka jawabannya laa,  bal hadza kursiyyun
LATIHAN HAL
TERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA ARAB
1. APAKAH INI KURSI ? IYA INI KURSI
2. APAKAH ITU MURID LAKI2? TIDAK,  TAPI ITU MURID PEREMPUAN
3. APAKAH INI PAPAN TULIS? IYA INI PAPAN TULIS
4. APAKAH INI PEDAGANG PEREMPUAN? TIDAK,  TAPI ITU GURU PEREMPUAN
5. APAKAH INI MEJA? IYA INI MEJA
Jawab:
Jawab:
١. أ هٰذا كرسي؟ نعم، هذا كرسي
٢. أ ذلك طالب؟ لا، بل تلك طابة
٣. أ هذه سبورة؟ نعم، هذه سبورة
٤. أ هذه تاجرة؟ لا، بل تلك مدرسة
٥. أ هذا مكتب ؟ نعم، هذا مكتب

Koreksi:
No. 2 arabnya kurang dikit,  طالبة
Oh iya huruf ل ga kepencet
١. أ هٰذا كرسي؟ نعم، هذا كرسي
٢. أ ذلك طالب؟ لا، بل تلك طالبة
٣. أ هذه سبورة؟ نعم، هذه سبورة
٤. أ هذه تاجرة؟ لا، بل تلك مدرسة
٥. أ هذا مكتب ؟ نعم، هذا مكتب


TERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA INDONESIA

1. HAL HADZA MAKTABUN? NA'AM HADZA MAKTABUN
2. A HADZA MUDARRISUN? LAA,  BAL HADZIHI MUDARRISATUN
3. HAL DZALIKA TAAJIRUN? NA'AM DZALIKA TAAJIRUN
4. A TILKA THALIBATUN? LAA,  BAL TILKA MUDARRISATUN
5. HAL HADZIHI MADIINATUN? NA' AM HADZIHI MADIINATUN
Jawab:
1. Apakah ini meja? Iya ini meja
2. Apakah  ini pak guru? Tidak, tapi ini bu guru
3. Apakah itu pedagang perempuan? Iya, itu pedagang perempuan
4. Apakah itu murid prp? Tidak, tapi itu bu guru
5. Apakah ini kota? Ya ini kota

Koreksi :
No. 3 bagian kedua,  harusnya pedagang laki2
Berarti nilai nya 90

Wassalammu'alaykum...

Thanks for reading & sharing Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT

Previous
« Prev Post

0 komentar:

Post a Comment

Ketik Materi yang anda cari !!