BUKTI KEBERADAAN ALLAH

Posted by Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT on Wednesday, February 10, 2016

Kajian Online WA Hamba الله SWT

Rabu, 10 Februari 2016
Narasumber : Ustadz Ahabba
Rekapan Grup Bunda M8
Tema : Syakhsiyah Islamiyah
Editor : Rini Ismayanti


BUKTI KEBERADAAN ALLAH


Kewujudan Allah SWT adalah sesuatu yang cukup jelas sehingga sebagian pihak yang ekstrem berpendapat wujud Allah tidak perlu dijabarkan lantaran terlalu jelas. Walau bagaimanapun dalil-dalil yang membuktikan wujud Allah ini boleh kita lihat dari berbagai aspek, diantaranya dari aspek fitrah, aspek pancaindera, dari aspek logika /aqal, dari aspek nas/naql dan juga dari aspek sejarah. Bila kita membicarakan dalil-dalil kewujudan Allah, kita tidak bermaksud membicarakan falsafah yang rumit,akan tetapi bagaimana dalil-dalil itu dapat difahami dengan mudah dan menunjang keyakinan terhadap Allah SWT.

1Dalil Fitrah
Adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak tertulis di dalam al-Quran, bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah.
Dalil
Ø  7:172 : Allah bertanya: Bukankah Aku Tuhan kamu ? Sahutnya: Ya, Kami menjadi saksi
Ø  29:61 :jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, niscaya mereka menjawab: Allah.
Ø  43:9 :  jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab: yang menciptakan semuanya adalah (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
Ø  75:14-15: Bahkan manusia jadi saksi atas dirinya sendiri meskipun ia menerangkan beberapa alasan

2. Dalil Indera
Adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasa atau disentuh oleh indera.
Dalil
Ø  54:1: Telah hampir saat kiamat dan bulan pun terbelah
Ø  17:1 : Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram
Ø  8:9 : Sesungguhnya Aku menolong kamu dengan seribu malaikat yang beriringan
Ø  3:125: Ya, jika kamu sabar dan taqwa dan datang orang-orang kafir itu bersegera kepadamu tuhanmu menolongmu dengan lima ribu malaikat

3. Dalil Aqli
Adalah dalil-dalil yang berasaskan akal.
Dalil
Ø  41:53: Nanti akan Kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) Kami di ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri.
Ø  27:88 : Engkau lihat gunung-gunung, engkau kira ia tetap padahal ia lari seperti larinya awan
Ø  87:1-4: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi yang menciptakan semua alam lalu meyempurnakan kejadiannya, dan yang menentukan dan memberi petunjuk dan yang menumbuhkan padang rumput (tanam-tanaman).

4Dalil Naqli
Adalah dalil-dalil yang bersandarkan kepada nas-nas.
Dalil
Ø  4:82 : Tidakkah mereka mentadabbur al-Quran ? Sekiranya al-Quran itu dari sisi selain Allah niscaya mereka mendapati banyak perselisihan di dalamnya.
Ø  17:88 : Katakanlah: jika berhimpun manusia dan jin hendak membuat seperti al-Quran ini, niscaya mereka tidak dapat membuat yang mirip dengannya.
Ø  15:9: Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Quran dan dan Kami memeliharanya.

5Dalil Sejarah
Adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi.
Dalil
Ø  3:137 : Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan (Allah) sebelum kamu, maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah, bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan agama.
Ø  7:176 : Demikianlah umpamanya kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami. Sebab itu kisahkanlah kisah itu, mudah-mudahan mereka berfikir.
Ø  12:111: Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah (pengajaran) bagi orang-orang yang berakal.
Ø  11:120: Setiap riwayat kami kisahkan kepadamu di antara berita yang dibawa para rasul supaya Kami tenteramkan hatimu dengannya.

6. Mengagungkan Allah dan Mentauhidkan Allah
Dari semua dalil-dalil yang dapat dilihat di atas itu adalah berfungsi menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah SWT begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Langsung melahirkan tauhidullah yang luar biasa.
Dalil
Ø  21:92 : Sesungguhnya ini, umat kamu (hai mukminin) umat yang satu dan Aku tuhanmu, sebab itu sembahlah Aku.

Wallahu'alam bish showab


TANYA JAWAB

Q : Apakah untuk mengenal Allah kita harus mempelajari kelima dalil di atas ?
A : Setiap orang berbeda-beda dalam berfikir, ada yang hanya 1 dalil dia sudah bisa mengenal Allah, ada yang harus semua. Kembali hidayah tetap harus ada proses.

Q : Apakah dengan salah satu dalil saja kita bisa mengenal Allah ?
A : Bisa saja.

Q : Bagaimana jika dari keluarga non musllim, apakah dengan dalil fitrah saja kita bisa menemukan Allah? Bukankah referensinya semua dari Al Qur'an, sementara non muslim tidak mempelajari Al Qur'an...
A : In syaa Allah semua manusia fitrahnya adalah menuju kebaikan, bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah tidak hanya dalam Al Qur'an, bagi manusia yang cerdas dan berfikir pasti akan menemukan Tuhannya, dan sudah terbukti dengan orang yang non muslim yang masuk islam adalah orang-orang yang cerdas. Sebaliknya, orang yang murtad adalah orang-orang yang bodoh. Selanjutnya, setelah menemukan Tuhan, maka perlu tuntunan yaitu Qur'an dan sunnah. 
Wallahu alam.Thanks for reading & sharing Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT

Previous
« Prev Post

0 komentar:

Post a Comment

Ketik Materi yang anda cari !!