Home » » CINTA KEPADA ALLAH (MAHABBATULLAH)

CINTA KEPADA ALLAH (MAHABBATULLAH)

Posted by Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT on Thursday, March 10, 2016

📝Materi SI
📅 Pekan ke 2 bulan Maret
💥 Tim Kurikulum HA


CINTA KEPADA ALLAH  (MAHABBATULLAH)

Kecintaan kepada Allah sebagai dasar untuk menjadikan amal yang saleh dan ibadah yang shahih. Amal tanpa didasari cinta akan merosakkan amal yang dikerjakannya, tetapi sebaliknya apabila amal berdasarkan cinta akan menghasilkan amal saleh yang akan dihayati dengan mendalam. Ibadah kepada Allah perlu didasari kecintaan. Cinta kepada Allah maka akan rela dan ikhlas melaksanakan semua perintahNya. Bahkan dengan cinta, rela mengorbankan jiwa dan harta untuk mengikuti perintah yang kita cintai.

Cinta akan mempengaruhi kehidupan seseorang, baik cinta kepada Allah atau bukan kepada Allah. Cinta bukan kepada Allah sering membawa kepada cinta buta yang tidak dapat dikendalikan sedangkan cinta kepada Allah akan membawa kepada kedamaian dan ketenangan. Cinta kepada makhluk membawa kepada ketidakpastian, penasaran dan kesenangan semu. Cinta kepada sesuatu benda akan hapus apabila benda tersebut hilang atau rusak, manakala cinta kepada Allah kekal dan abadi. Cinta kepada seseorang membawa kepada kehanyutan perasaan yang terkadang membawa kita emosional, manakala cinta kepada Allah akan membawa ketenteraman jiwa. Kita dibolehkan cinta kepada manusia (kepada orang tua, anak, isteri, dan keluarga) atau benda asalkan di bawah darjat kecintaan kepada Allah:

Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdaganan yang kamu khuatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan RasulNya serta berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya” dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. (9:24)

Cinta yang bukan kepada Allah biasanya didasari oleh syahwat dan cinta kepada Allah didasari oleh iman. Syahwat akan mengendalikan diri kita dan bahkan kita memperturutkan syahwat yang dapat membahayakan diri kita. Manakala iman akan membawa kebaikan. Cinta memiliki beberapa ciri di antaranya adalah selalu ingat, mengagumi, rela, siap berkorban, takut, mengharap dan mentaati.

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa cinta kepada Allah adalah tujuan puncak dari seluruh maqam spiritual dan ia menduduki derajad/level yang tinggi. *”(Allah) mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya.” *(QS. 5: 54).

Cinta memang identik dengan pengorbanan, bahkan dengan mengorbankan jiwa dan raga sekalipun. Hal ini sudah di buktikan oleh Nabi Muhammad Saw., waktu ditawari kedudukan mulia oleh pemuka Quraisy asalkan mau berhenti berdakwah. Dengan kobaran cintanya yang menyala-nyala pada Allah Swt., Rasulullah mengatakan kepada pamannya: *”Wahai pamanku, demi Allah seandainya matahari mereka letakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku supaya aku berhenti meninggalkan tugasku ini, maka aku tidak mungkin meninggalkannya sampai agama Allah menang atau aku yang binasa”.

Ali bin Abi Thalib ra pernah berkata: *”Ada hamba yang beribadah kepada Allah karena ingin mendapatkan imbalan, itu ibadahnya kaum pedagang. Ada hamba yang beribadah karena takut siksaan, itu ibadahnya budak, dan ada sekelompok hamba yang beribadah karena cinta kepada Allah Swt, itulah ibadahnya orang mukmin”*. Seorang pecinta akan berhias wangi dan rapi dalam shalatnya, melebihi saat pertemuan dengan orang yang paling ia sukai sekalipun. Bahkan mereka kerap kali menangis dalam shalatnya. Kucuran air mata para pecinta itu merupakan bentuk ungkapan kerinduan dan kebahagiaan saat berjumpa dengan-Nya dalam sholatnya.  Mencintai Allah Swt. bisa di pelajari lewat tanda-tanda-Nya yang tersebar di seluruh ufuk alam semesta.

Ada banyak tanda yang harus kita tunjukkan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah swt.

1. Banyak Berzikir
Secara harfiyah, zikir bertinya mengingat, menyebut, menuturkan, menjaga, mengerti dan perbuatan baik. Orang yang berzikir kepada Allah Swt bererti orang yang ingat kepada Allah Swt yang membuatnya tidak akan menyimpang dari ketentuan-ketentuan-Nya. Ini bererti zikir itu bukan sekadar menyebut nama Allah, tapi juga menghadirkannya ke dalam jiwa sehingga selalu bersama-Nya yang membuat kita menjadi terikat kepada ketentuan-ketentuan-Nya.
Bagi seorang muslim, berzikir merupakan hal yang amat penting, kerananya satu-satunya perintah Allah Swt yang menggunakan kata katsira (banyak) adalah perintah zikir kepada-Nya sebagaimana firman Allah Swt:

“Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya” (33:41).

Untuk menggambarkan betapa penting zikir bagi seorang muslim, Rasulullah saw mengumpamakannya antara orang yang hidup dengan orang yang mati, ini bererti zikir itu akan menghidupkan jiwa seorang muslim, Rasulullah Saw bersabda:

مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَيَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati (HR. Bukhari).

2. Mengagumi
Orang yang cinta kepada Allah swt akan kagum terhadap kebesaran dan kekuasaan-Nya, kerananya ia akan selalu memuji-Nya dalam berbagai kersempatan sebagaimana yang tercermin pada firman Allah swt: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam (QS 1:2)

Kekagumannya kepada Allah swt tidak akan membuat kekagumannya kepada selain-Nya melebihi kekagumannya kepada Allah swt meskipun mereka mencapai kelebihan dan kekuasaan yang besar kerana semua itu memang tidak akan dapat mencapai kebesaran dan kekuasaan Allah, bahkan semua itu sangat kecil dimata Allah swt.

3. Ridho
Orang yang cinta bererti redha dengan yang dicintainya, kerana itu bila seseorang cinta kepada Allah swt, maka iapun redha kepada segala ketentuan-ketentuan-Nya sehingga bila ia diatur dengan ketentuan Allah swt, maka ia tidak akan mencari aturan lain, kerana hal itu hanya membuat ia menjadi tidak sesuai menjadi seorang mukmin sebagaimana firman-Nya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata” (QS 33:36).

4. Berkorban
Tiada cinta tanpa pengorbanan, begitu pula halnya dengan cinta kepada Allah swt yang harus ditunjukkan dengan pengorbanan di jalan-Nya. Dalam hal apapun, manusia harus berkorban dengan segala yang dimilikinya. Orang yang bercinta pasti dituntut berkorban dengan apa yang dimilikinya. Orang yang memiliki hobi atau kegemaran harus berkorban untuk dapat menyalurkan apa yang menjadi kegemarannya itu. Orang yang berjuang di jalan yang batil pun berkorban dengan harta bahkan jiwanya. Abu Jahal, Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir lainnya berkorban dengan harta dan jiwa mereka. Orang-orang munafik untuk maksud kemunafikannya juga berkorban dengan apa yang mereka miliki, meskipun pengorbanan mereka hanya akan menimbulkan penyesalan bagi mereka, Allah Swt berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkah harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahannamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan” (QS 8:36).

Bila mereka yang berjuang di jalan yang batil pun mahu berkorban, apalagi dalam perjuangan di jalan yang haq. Kerana itu sifat pejuang sejati adalah mahu berkorban dengan harta dan jiwanya, dan cinta kepada Allah swt bererti harus berkorban di jalan-Nya, ini merupakan kunci untuk mendapatkan syurga-Nya, Allah Swt berfirman:

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar” (QS 9:111).

5. Takut
Salah satu sikap yang harus kita miliki sebagai tanda cinta kepada Allah swt adalah rasa takut kepada-Nya. Takut kepada Allah bukanlah seperti kita takut kepada binatang buas yang menyebabkan kita terus menjauhinya, tapi takut kepada Allah Swt adalah takut kepada murka, siksa dan azab-Nya sehingga hal-hal yang boleh mendatangkan murka, siksa dan azab Allah Swt harus kita jauhi. Sedangkan Allah Swt sendiri harus kita dekati, inilah yang disebut dengan taqarrub ilallah (mendekatkan diri kepada Allah). Ada banyak ayat yang membicarakan tentang takut kepada Allah dan perintah Allah kepada kita untuk memiliki sifat tersebut, satu diantara ayat itu adalah firman Allah Swt:

“Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tidak merasa takut kepada seseorangpun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan” (QS. 33:39).

Adanya rasa takut kepada Allah Swt, membuat kita tidak berani melanggar segala ketentuan-Nya. Yang diperintah kita kerjakan dan yang dilarang kita tinggalkan. Sementara kalau seseorang telah melakukan kesalahan dan ada jenis hukuman dalam kesalahan itu, maka orang yang takut kepada Allah tidak perlu ditangkap dan diperiksa, tapi dia akan menyatakan sendiri kesalahannya itu lalu minta dihukum di dunia ini, sebab dia merasa lebih baik dihukum di dunia daripada di akhirat nanti yang lebih dahsyat. Takut kepada Allah memang membuat seseorang akan memperbanyak amal soleh dalam hidup di dunia ini, Allah Swt berfirman:

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (dihari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan”. (QS. 76:8-10).

6. Raja’ (Berharap)
Cinta kepada Allah swt juga membuat seseorang selalu berharap kepada-Nya, yakni berharap mendapatkan rahmat, cinta, redha dan pertemuan dengan-Nya yang membuat ia akan selalu meneladani Rasulullah saw dalam kehidupannya di dunia ini, Allah swt berfirman:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS 33:21).

7. Taat
Ketaatan kepada Allah merupakan sesuatu yang bersifat mutlak, kerananya manusia tidak bisa mencapai kemuliaan tanpa ketaatan, untuk itu jangan sampai manusia mendahului ketentuan Allah Swt atau mengabaikan-Nya, Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS 49:1).

Kunci kemuliaan seorang mukmin terletak pada ketaatannya kepada Allah dan rasul-Nya, kerana itu dengan sebab para sahabat ingin menjaga citra kemuliaanya, maka mereka contohkan kepada kita ketaatan yang luar biasa kepada apa yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada Rasul sama kedudukannya dengan taat kepada Allah, kerana itu bila manusia tidak mahu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Rasulullah tidak akan pernah memberikan jaminan pemeliharaan dari azab dan siksa Allah Swt, di dalam Al-Qur’an, Allah Swt berfirman:

“Barangsiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka” (QS 4:80).

Manakala seorang muslim telah mencintai Allah swt, maka ia akan memperoleh kecintaan dari-Nya, ini akan membuatnya bisa menjalani kehidupan dengan baik.

Wallahua'lam bish showab.

TANYA JAWAB :

Tanya :
Ketika saya sholat dan dapat meneteskan air mata, sampai menangis tersedu-sedu. Namun disebabkan karena ada masalah,  apakah menangisku ini dapat disebut karena kecintaan kepada Allah ataukah karena unsur lain Ustdzah?

Jawab :
Bunda yg baik, ya itu menangis karena sedih. Manusiawi.

Tanya :
Zikir yg sebanyak-banyaknya, zikir yg ittiba Rasul, mohon dijelaskn ustadz.

Jawab :
Bunda yg baik, ya seperti dzikir pagi dan petang (almatsurat) atau kalimat dzikir yg biasa kita kenal. Seperti ; laailahillallah, alhamdulillah, allahuakbar, subhanallah.

Tanya :
Bagaimana jika kita sudah bersikap baik kepada mertua memperlakukan beliau seperti orang tua sendiri tetapi beliau masih tidak menyukai dan tidak menganggap sisi baik kita bahkan membicarakan wanita sempurna lainnya yg pernah dekat dengan suami.

Jawab :
Mbak  yg baik, ya sabar saja. Sebaik mungkin kita berbuat baik kepada mertua walaupun kadang salah tanggap. Sabar ya.

Tanya :
Ada seorang isteri yg sangat takut jika suaminya merajut/marah (meski marahnya tidak pernah marah yg hebat, hanya mendiamkan sang isteri). Dalam benak sang isteri sudah tertanam ridho suami adalah ridho Allah. Jika suami mulai diam, dan isteri mengadu sama Allah sampai menangis,  disaat seperti itu dia mulai merasakan betapa nikmatnya beribadah kepada Allah (Sholat sampai menangis,  perbanyak dzikir dan sholawat pun menangis). Semata-mata karena dia takut Allah murka. Apakah yg demikian bisa disebut mencintai Allah ustadz?

Jawab :
Bunda, itu karena ada masalah dengan suami. Cinta kepada Allah hanya dia dan Allah yg tau. Aku mah apa atuh?

PENUTUP :

Doa Kafaratul Majelis

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وآتوب إليك

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu allaailaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika

“Maha Suci Engkau ya Allah, dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq disembah melainkan diri-Mu, aku memohon pengampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu.”

Aamiin...

======================

REKAPAN KAJIAN ONLINE HAMBA ALLAH (HA) M5.

Hari/Tgl: Rabu, 9 Maret 2016.
Narasumber: Ustadz Kaspin Nur.
Tema: Cinta Kepada Allah (MAHABBATULLAH)
Group: M5
Notulen: Fasikha Mll

Thanks for reading & sharing Kajian On Line Hamba اللَّهِ SWT

Previous
« Prev Post

0 komentar:

Post a Comment

Ketik Materi yang anda cari !!